Nákupní košík

Košík

GDPR

Ochrana a zpracování osobních údajů

  1. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího výlučně za účelem registrace Kupujícího v Internetovém obchodě, za účelem odběru novinek, zpracování Cookies a uzavření Kupní smlouvy a na plnění svých závazků vůči Kupujícímu vyplývající z Kupní smlouvy podle nového zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a to zejména při vystavení faktury / daňového dokladu, kontaktování Kupujícího v souvislosti s vyřizováním jeho objednávky, doručením objednaného zboží přepravní společností, vybavením případné reklamace, nezbytnou komunikací mezi stranami a registrace na Internetovém obchodě. 
  2. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje zákonu o ochraně osobních údajů ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat, je založen výlučně na dobrovolnosti Kupujícího. 
  3. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa / adresa dodání, PSČ a kontaktní telefonní číslo. 
  4. Kupující uděluje Prodávajícímu tento souhlas se zpracováním na dobu nejvýše 3 let, s výjimkou pro účely registrace, kde kupující uděluje souhlas po dobu užívání uživatelského účtu, poté maximálně po dobu 3 let. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Kupující odvolat kdykoliv písemnou formou, ústně, telefonicky nebo elektronicky. Po obdržení odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zajistí Prodávající blokování a likvidaci osobních údajů, které byly předmětem zpracování bez zbytečného odkladu. 
  5. Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje, nezpřístupňuje osobní údaje Kupujícího žádným jiným subjektům, s výjimkou přepravní služby, společnosti provozující platební bránu a banky, s níž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení objednávky. 
  6. Kupující může požádat o změnu, opravu, omezení zpracování, likvidaci, výmaz nebo informace o svých osobních údajů nebo může podat námitky proti zpracovávání písemně nebo elektronickou poštou na adrese info@justpearls.cz
  7. Internetový obchod využívá soubory cookies, které jsou malé textové soubory, které mohou být do prohlížeče odesílány při návštěvě Internetové stránky Provozovatele a ukládány do zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. Smartphone nebo tablet) Kupujícího. Cookies obvykle obsahují název Internetové stránky, z níž pocházejí, platnost a hodnotu. Při další návštěvě Internetové stránky prohlížeč znovu načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět Internetové stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory “cookies”, které se používají na Internetové stránce, nepoškozují žádné zařízení Kupujícího. V případě návštěvy Internetové stránky a v případě, že Kupující vyjádřil dobrovolný souhlas se soubory cookies, považuje se za přijetí podmínek jejich používání. 
  8. Prodávající se zavazuje využívat cookies výlučně za účelem zkvalitnění služeb a zlepšovat strukturu a obsah Internetové stránce.